SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

Sosyoloji 2017-06-28T21:22:52+00:00
Loading...


SOSYOLOJİ

İbn Haldun Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, bireysel ve toplumsal düzeyde fikri bağımsızlığı kazandırmaya yönelik yeni bir epistemolojik, ontolojik ve metodolojik zemin inşa etmek amacıyla mevcut düşünce sistemlerini derin ve kapsamlı bir şekilde tahlil etmeyi hedeflemektedir. Sosyoloji Bölümü’nün lisans ve lisansüstü programları eleştirel bir yaklaşım içerisinde olan, tarihsel birikimden faydalanan, zamanın ruhunu iyi okuyup ona göre stratejiler üreten, yeni düşünce, yöntem ve kavramlara açık, disiplinlerarası bir perspektife sahip öğrenciler yetiştirmeyi kendisine amaç edinmiştir.

İbn Haldun’un teorik yaklaşımı bölümün toplum ve toplumbilime genel yaklaşımını da belirler. Sosyoloji bölümü, Türkiye ve dünyanın saygın üniversitelerinde çalışmalar yürütmüş tecrübeli akademik kadrosu ile kaliteli bir eğitim ve zengin araştırma imkânları sunmaktadır. Sosyolojiyi tercih eden öğrenciler, ilgi duydukları diğer programlarla, çiftanadal ve yandal yapma imkânına da sahip olacaklardır.

Lisans programımız öğrencilere sosyolojinin temel kavram ve tartışmalarını sunmayı, sosyolojik bir perspektif ile yerel ve küresel sorunları analiz edebilme kabiliyetini kazandırmayı hedeflemektedir. Lisansüstü programlarımızda ise daha derinlemesine teorik ve metodolojik tartışmaların yapılması, etnografik, tarihsel ve mukayeseli çalışmaların yürütülmesi amaçlanmaktadır. Mezunlarımız, çeşitli sosyal bilim alanlarında akademik kariyerlerine devam edebilecekleri gibi, bölümümüzün kazandırdığı bilgi ve beceriler ile özel sektörde ve kamuda çalışma imkânı da bulabileceklerdir.

Prof. Dr. Recep ŞENTÜRK
Prof. Dr. Recep ŞENTÜRK
Hakkında
Doç. Dr. Ramazan ARAS
Doç. Dr. Ramazan ARAS
Hakkında
Yrd. Doç. Dr. Emin Yaşar DEMİRCİ
Yrd. Doç. Dr. Emin Yaşar DEMİRCİ
Hakkında
Yrd. Doç. Dr. Önder KÜÇÜKURAL
Yrd. Doç. Dr. Önder KÜÇÜKURAL
Hakkında
Yrd. Doç. Dr. Nagihan HALİLOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Nagihan HALİLOĞLU
Hakkında
Arş. Gör. Ahmet Abdullah SAÇMALI
Arş. Gör. Ahmet Abdullah SAÇMALI
Hakkında

Sosyoloji ya da toplum bilim, toplum ve insanın etkileşimi üzerinde çalışan bir bilim dalıdır. Toplumsal araştırmalar sokakta karşılaşan farklı bireyler arasındaki ilişkilerden, küresel ve sosyal işleyişlere kadar geniş bir alana yayılmıştır. Bu bilim dalı insanların neden ve nasıl bir toplum içinde düzenli yaşadıkları kadar bireylerin veya birlik, grup ya da topluluk üyelerinin nasıl yaşadığına da odaklanır.

Sosyoloji bölümüne TM-3 puan türüyle girilir.

Sosyoloji bölümünün eğitim süresi 4 yıldır.

1-Çevreye Duyarlı: Sosyoloji toplumsal kodları,çatışmaları,kitleleri hareket ettiren olguları,insan eğilimlerini ve sonuçlarını ele alıyor.Bu yüzden yaşadığın çevre ve dünyaya daha duyarlı bir gözle bakabilmeli,sorun tespiti yapabilmeli ve olup bitenleri analiz edebilmelisin.

2-İletişim Becerileri: İnsanların oluşturduğu düzenleri,sorunları ve olguları inceleyeceksin.Bu yüzden olayları daha iyi analiz edebilmen için insanlarla sağlıklı bir iletişim kurabilmen çok önemli.Senin bilgi  kaynağın insanlar.

3-Araştırmacı: Birçok sosyal olgunun kökeni ya çok eski zamanlara ya da insan psikolojisindeki bazı temel sebeplere dayanıyor. Bu durumları e iyi şekilde analiz edebilmen için yaşanmış birçok olgunun peşine düşmen ve pes etmeden araştırman gerekiyor.

4-Kişisel Gelişim: Seninle birlikte bu bölümü okuyacak ve okumuş olan binlerce insan var. Daha iyi iş imkanlarına erişmek istiyorsan bölümden aldığın bilgiler yeterli olmayacaktır. Bu yüzden kişisel gelişimine ağırlık vermeli ve fark oluşturabilmelisin.

5-Diğer Alanlara İlgi: Sosyoloji toplumları ve ortaya çıkardıkları değer ve yargıları incelediği için diğer bölümlerle de yakından ilgili. İnsanları bazı eylemlere iten faktörleri, ruh hallerini ve düşüncelerini anlayabilmek için Psikoloji ve Felsefe gibi bilim dallarına da ilgi duymalısın.

6-Okuma Alışkanlığı:Hem tarihsel süreçleri hem de sosyolojik metodları kavrayabilmek için bu alanlarda detaylı çalışmalar yapmış ve toplumu analiz edebilmiş insanların kaynaklarının ve eserlerini yorulmadan okuyabilmelisin.

7-Merak: Birçok sosyolojik tespit ve eser çoğu insanın fark etmediği minik detayları keşfedip sorgulayarak ortaya çıktı. İnsanların neden televizyon izlediğinden, savaşların sebeplerine kadar günlük hayatta insanların hareketlerini düzenleyen tüm sebepleri ve etmenleri fark edip merak etmelisin.