Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 2017-06-28T21:27:34+00:00
Loading...


SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Sosyal ve Beşeri bilimler alanında bir ihtisas üniversitesi olan İbn Haldun Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü araştırma odaklı bir bölüm olarak tasarlanmıştır. Alanında geleceğin lider ve akademisyenlerini yetiştirmeyi hedefleyen bölüm, öğrencilerini öğretim ve araştırma topluluğunun aktif mensupları olarak konumlandırmaktadır. Bu konumun gerektirdiği birikimi öğrencilerine kazandırmayı vaat etmektedir.

Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi sayısı ve çeşitliliği bölümün kimliği ve öğretim pedagojisinin uluslararası bir anlayışla şekillenmesini sağlamaktadır. Müfredat ve ders içerikleri bugünün sorunlarını anlamaya ve geleceğin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik planlanmıştır. Avrupamerkezci bir pedagojinin ötesine geçilerek farklı kültür ve medeniyet birikimleri mukayeseli olarak incelenecektir. Türkiye’nin karşılaştığı siyasi meseleler bölgesel ve küresel bağlamla etkileşim içerisinde incelenecektir. Öğretim üyeleri ve öğrenciler arasındaki yoğun etkileşimler ile aktif ve kişiye özel rehberlik bölümün alameti farikasıdır.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler’in alt dalları olan Uluslararası İlişkiler, Karşılaştırmalı Siyaset, Siyaset Teorisi ve Türkiye Siyasetine dair dersler müfredat içerisinde yer almaktadır. Öğrencilerin saha ve bölge deneyimi kazanmaları ve farklı dilleri öğrenmelerine yönelik özel çalışmalar da yapılmaktadır. Dersler bilgi aktarımına değil sorun odaklı tartışma yöntemine göre işlenecektir. Öğrencilerimizin akademik ve mesleki gelişimlerini ders dışı faaliyetlerle de desteklemekteyiz Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunları kamu kurum ve kuruluşlarında, akademide, düşünce merkezlerinde, basın ve medya sektöründe, uluslararası kurum ve şirketlerde iş olanaklarına sahip olabilmektedirler.

Prof. Dr. Burhanettin DURAN
Prof. Dr. Burhanettin DURAN
Hakkında
Doç. Dr. Talha KÖSE
Doç. Dr. Talha KÖSE
Hakkında
Yrd. Doç. Dr. Heba RAOUF
Yrd. Doç. Dr. Heba RAOUF
Hakkında
Yrd. Doç. Dr. Ali ASLAN
Yrd. Doç. Dr. Ali ASLAN
Hakkında
Arş. Gör. Abdullah Enes TÜZGEN
Arş. Gör. Abdullah Enes TÜZGEN
Hakkında

Bu programda dünya devletlerinin oluşturduğu uluslararası sistemin tarihi, geçirdiği evreler, sistemin siyasi, ekonomik ve hukuksal yapısı, işleyişi gibi konularda, Türkiye’nin bu sistem içinde yerine ve dış ilişkilerine özel ağırlık verilerek eğitim yapılır.

TM-3 puan türüyle Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü tercih edebilirsiniz.

Hazırlık sınıfının zorunlu olmadığı üniversitelerde eğitim süresi 4 senedir.

İletişim becerileri yüksek, dil öğrenmeye yatkın, iktisat tarih hukuk felsefe sosyoloji psikoloji gibi farklı alanlarda bilgi öğrenmeye açık, genel kültürü yüksek, insan ilişkilerinde iyi arkadaşlar bu bölümü incelemeyi unutmasınlar.