PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 2017-06-28T21:18:40+00:00
Loading...


PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

Eğitim, kişisel ve toplumsal değişim süreçlerinde etkili bir araçtır. İbn Haldun Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi olarak, değerlerimiz ve yetkinliklerimizle donatılmış öğrencilerimizin geleceğin inşaası sürecinde aktif rol oynaması hedefiyle yola çıktık. Eğitim Bilimleri Fakültesi bünyesinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Üstün Zekalılar Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği alanlarında lisans ve lisansüstü programlarının hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Bu programlarda öne çıkan, disiplinler arası etkileşimi ön plana çıkararak, yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi teşvik ederek, doğu ve batı kültürel mirası arasında entelektüel bir köprü kurulması olacaktır.

Öğrencilerimiz, ilgi alanları ve uzmanlıklarının gereği doğrultusunda, üniversitemizin çeşitli bölümlerinden ders alabilecek, çeşitli yurtiçi ve yurtdışı araştırma olanaklarından faydalanabileceklerdir. Eğitim bilimleri fakülte programları öğrencilerine bizzat yaparak ve tecrübe ederek öğrenme fırsatı sunacak ve bu yönde çeşitli kurumlarda gerekli staj desteğini sağlayacaktır. Fakültemizde yetişen öğrenciler bireylerin, eğitim kurumlarının ve toplumun ihtiyaçlarına hizmet edebilecek donanıma sahip olacaktır.

Üniversitemiz, öğrencileri için en üst düzey teknolojik ekipman, yeme içme ve konaklama imkanları sağlayacaktır. Eğitim Bilimleri Fakültesi, dünyanın her yerinden uluslararası öğrencileri bünyesine katarak kampüs içerisinde çok kültürlü bir ortam yaratmayı hedeflemektedir. Üniversitemiz İstanbul’da bulunduğundan, öğrencilerin kültürel etkinliklere, festivallere, konserlere katılmak, müzeler ve tarihi yerler görmek için yılın her dönemi sayısız fırsatları olacaktır.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü günümüzde, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, dünyanın her yerindeki en popüler alanlardan biri haline gelmiştir. İbn Haldun Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünün öğretim politikası, medeniyetler arası etkileşim ile ortaya çıkabilecek alternatif bir danışmanlık modelini keşfetmek, kullanmak ve etkinleştirmek olacaktır.

Bölüm, öğrencilerin psikoloji, sosyoloji ve felsefe bölümleriyle yakından çalışarak çok geniş bir yelpazede ders seçmelerine imkan sunmaktadır. Eğitim Bilimleri Fakültesi bünyesinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında lisans ve tezli yüksek lisans programımız bu yıl öğrenci alımı yapacaktır. Lisans programının süresi 5 yıl (bir yıl İngilizce hazırlık sınıfı ve 4 yıllık lisans eğitimi); tezli yüksek lisans programının süresi 2 yıl (bir yıl yüksek lisans ders dönemi ve 1 yıl tez yazım dönemi) olmak üzere belirlenmiştir. İlerleyen zamanlarda Fakültemiz bünyesinde doktora programının da açılması planlanmaktadır.

Prof. Dr. Yüksel ÖZDEN
Prof. Dr. Yüksel ÖZDEN
Hakkında
Doç. Dr. Sefa BULUT
Doç. Dr. Sefa BULUT
Hakkında
Yrd. Doç. Dr. Pervin NEDİM BAL
Yrd. Doç. Dr. Pervin NEDİM BAL
Hakkında
Arş.Gör. Nagehan PAKDAMAR TÜZGEN
Arş.Gör. Nagehan PAKDAMAR TÜZGEN
Hakkında

Bireylerin gelişimlerini ve çevrelerine uyumlarını güçleştiren faktörleri ortadan kaldırarak, onlara en üst düzeyde gelişme ortamı sağlama, gizli güçlerini geliştirebilecekleri eğitim programlarına ve mesleklere yönelmelerine yardımcı olma konusunda çalışacak elemanları yetiştirme ile ilgili eğitim yapılır.

Zorunlu hazırlık programı uygulanan üniversiteler dışında PDR (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik) bölümünde eğitim süresi 4 yıldır.

Rehberlik ve psikolojik danışma programına girmek isteyen bir kimsenin normalin üzerinde bir genel akademik yeteneğe sahip, sosyal bilimlere, özellikle psikolojiye ilgili ve bu alanda yetişmiş, hoşgörü sahibi, sabırlı, insanlara içten sevgi ve saygı duyan, dinlemesini bilen, kendinden hoşnut, başkalarını oldukları gibi kabul edebilen bir kimse olmalıdır. İnsanlara yardım etmekten hoşlanan bir kimse için rehberlik, doyum sağlayıcı bir çalışma alanı olabilir.

Bu bölüme yerleşmek isteyen öğrenciler LYS-1: Lisans Yerleştirme Sınavı-1 (Matematik) ve LYS-3: Lisans Yerleştirme Sınavı-3 (Edebiyat-Coğrafya) testlerine girmek zorundadır.

MEB’e atanmak için Genel kültür+ Genel Yetenek+ Eğitim Bilimleri ve ÖABT (öğretmenlik alan bilgisi testi) testlerine girmeniz gerekmektedir.

Psikolojik Danışmanlık ve rehberlik bölümleri üniversitelerin Eğitim Fakültelerine bağlıdır.

Hayır. Psikiyatristler 6 yıl tıp eğitimi üzerine psikiyatri eğitim almış uzmanlardır.

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü mezunları klinik psikoloji alanında yüksek lisans yaptıklarında “klinik psikolog” ünvanı alabilmektedir.

Genellikle birbirine yakın olduğu düşünülen Psikoloji ve PDR insanlarla iletişim kurma bakımından benzerlik gösterse de oldukça farklı çalışma alanlarına sahiptir. Psikolojik danışmanların çalışma alanları daha çok eğitim kurumları olduğundan lisans süresince görülen dersler de buna yöneliktir. Psikoloji mezunlarının ise asıl çalışma alanları hastanelerdir ve daha çok insan psikolojisi ile psikolojik rahatsızlıklar üzerine eğitim alırlar. Yani psikolojik danışmanlar sorunu önleme, tespit etme ve gerekli durumlarda ilgili yerlere yönlendirme işlemi uygularken, psikologlar tanı koyulmuş hastalara tedavi işlemi uygular diyebiliriz. Bir psikolojik danışmanın asıl görevi bireyin toplumsallaşma sürecinde ortaya çıkan aile, akran, eğitim yaşamı gibi sorunlarıyla ilgili bireye danışmanlık hizmeti verme; bireyin kendisini tanıyarak, kendisi için en doğru olanı seçmesine yardımcı olmaktır.