PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Psikoloji 2017-06-28T21:19:34+00:00
Loading...


PSİKOLOJİ

İbn Haldun Üniversitesi, Psikoloji Bölümü ulusal ve uluslararası düzeyde kendine özgü bir ekol oluşturarak, kaliteli eğitim ve nitelikli araştırmalarla psikoloji alanında Türkiye’de ilk 10 ve uluslararası alanda ise ilk 100 içerisinde yer almayı kendisine vizyon edinmiştir. Bölümün amacı erdemli, yapıcı ve yaratıcı düşünen; yeri geldiğinde öz-eleştiride bulunabilen; yaşamında demokratik değerlere önem veren; hak ve özgürlüklere saygılı; ırk, cinsiyet, din gibi toplumsal konularda önyargılardan arınık; öğrenmeyi hayat boyu sürdürmeye istekli, psikoloji bilimine içinde yaşadığı toplumun değerlerine yabancılaşmadan orijinal katkılarda bulunmaya güdülenmiş; rasyonel ve bilimsel yönelimli; çalışkan; saygın bir vatandaşlık ve yurttaşlık duygusuna sahip; toplumunun bireylerinin psikolojik, moral, manevi iyi oluşlarına ve yaşam kalitelerine üst düzeyde katkıda bulunmaya kendini adamış öğrenciler yetiştirmektir.

Psikoloji bilimi, insan davranışını ve zihinsel süreçlerini inceler (APA). Yaygın kanının aksine, psikoloji sadece insanlarla görüşmeler yapma yoluyla onları iyileştirmeye çalışan bir alan (psikoterapi) değildir. Psikologlar tıp eğitimi almadıkları için “danışanları” için reçete de yazmazlar. Dolayısıyla ister bir araştırma merkezinde, ister üniversitede, isterse de bir ruh sağlığı kliniğinde olsun, psikoloğun hedefi insan davranışını anlamaktır (APA). Psikoloji biliminin ele aldığı konular, beynin işlevlerinden toplumsal hareketlerin incelenmesine, çocuk gelişiminden ruhsal bozuklukların nasıl tedavi edilebileceğine kadar uzanan çok geniş bir yelpazede yer alır (APA). Bu zenginlik, psikolojinin birçok farklı, ancak birbiriyle etkileşim içinde olan alt alanlarının bulunduğu anlamına gelir.

Psikoloji biliminin temel alt alanları arasında klinik psikoloji, gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji, bilişsel psikoloji ve psikometri yer alır. Bununla birlikte psikolojinin adli psikoloji, spor psikolojisi, sanat psikolojisi, din psikolojisi, endüstri psikolojisi, sağlık psikolojisi, eğitim psikolojisi gibi daha özel çalışma alanları da bulunmaktadır. Psikoloji Öğrencilerinin İstihdam Alanları Psikoloji bölümünden mezun olan öğrencilerimiz başarı düzeylerine bağlı olarak eğitimde, sağlık sektöründe, endüstride, güvenlik kurumlarında ve diğer pek çok özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında psikolog olarak iş bulma imkanlarına sahip olabileceklerdir.

Psikolog olarak çalışan gençlerimizin daha özelde yapabilecekleri işler arasında insan kaynakları bölümünde kalifiye eleman seçiminde, çalışanların ruh sağlıklarının korunmasında, kişisel ve kişilerarası konularda yaşanabilecek sorunları ve çatışmaları önlemede ve bu sorunların çözümünde, öğrencilere başarılı olmaları yönünde rehberlik etmede, bireylerin kişisel gelişimlerinde ve diğer kurumlarda moral ve destek sağlama konularında testler uygulayarak ve görüşmeler yaparak önemli işlevlere sahip olurlar. Mezun olan öğrenciler aynı zamanda lisansüstü eğitimlerine devam ederek alanlarında uzmanlık kazanabilirler, araştırmacı veya öğretim üyesi olabilirler.

Prof. Dr. Medaim YANIK
Prof. Dr. Medaim YANIK
Hakkında
Prof. Dr. Üzeyir OK
Prof. Dr. Üzeyir OK
Hakkında
Yrd. Doç. Dr. Senem EREN
Yrd. Doç. Dr. Senem EREN
Hakkında
Arş. Gör. Bernanur KUYRUKÇU
Arş. Gör. Bernanur KUYRUKÇU
Hakkında

Psikoloji bilimi, insan davranışını ve zihinsel süreçlerini inceler (APA). Bu ne demektir? Psikoloji bilimi tek başına veya sosyal bir ortamda iken insanların davranışlarını, düşüncelerini, duygularını ve tutumlarını anlamaya çalışır ve bunun nedenlerini belirleme amacı güder. Bunu yaparken insanların biyolojik işleyişlerini, genetik yapılarının etkilerini, zihinsel süreçlerini (bellek, dikkat, algı vb.), kişiliklerini, yaşam boyu gelişimlerini detaylı bir şekilde hem bir sosyal grupla etkileşimi içerisinde hem de yalın bir birey olarak inceler. Bireyin diğer bireylere yönelik sevgilerini, nefretlerini, ayrımcılıklarını, bağlılıklarını, ön yargılarını, yardımseverlikleri gibi pek çok konuya sistematik olarak ele alır.

En popüler sosyal bilimlerden biri olarak psikoloji bölümünü TM-3 puanınıza göre tercih edebilirsiniz.

Hazırlık sınıfının zorunlu olmadığı üniversitelerde eğitim süresi 4 yıldır.

Neden olmasın? Bunun için önce insan davranışlarını anlamaya yönelik güçlü bir isteğinizin olması ve bunu yapabilecek bir yeteneğe sahip olduğunuzu düşünmeniz yeterlidir. Bunların yanında aşağıda yer alan detaylar üzerinde düşünmeniz sizlere yardımcı olabilir. Buna göre psikoloji biliminde başarılı olmak için şunlar göz önünde bulundurulabilir.

1.    Analitik Düşünme: Psikolojinin genel genetik, gerek bilimsel çalışma alanlarında analitik düşünme becerisi gerek bilimsel çalışma alanlarında analitik düşünme becerisi vazgeçilmez bir yere sahiptir. Var olan bir problemi keşfedebilmek ve çözüme ulaştırabilmek için sistematik düşünebilmek, sorunun parçalarını ve bütününü görebilmek, çok yönlü bir bakış açısına sahip olmak, detaylar üzerine odaklanabilmek ve olaylar arasındaki bağlantılar görebilmek gerekir.

2. Bilim ve Etik İlkelerini Benimseme: Psikolojide araştırma yaparken eleştirel olmak, sorgulayıcı ve kuşkucu olmak, nicel ve nitel düşünmek ve metodojik yöntemlerle çalışmak gerekir. Bunlara ilaveten ön yargılardan arınmaya düşkün olmak ve bilimsel etik kurallara mütemadiyen uymayı prensip edinmek önemli olacaktır. Psikolojide insanın davranışlarını araştırmak sadece kişisel meraklarımızı gidermek için değil, bu bilgileri ayırım gözetmeksizin bütün insanların yararına dönüştürmek ve onların kendilerini daha iyi hissetmelerine katkıda bulunmak  için kullanmak bir amaçtır. Bu açıdan bakıldığından çeşitli alışkanlıkları, yaşam biçimleri, zevkleri ve ideolojileri olan insanlarla karşılaşabilirsiniz. Böyle durumlarda yansız kalabilmek arzulanan bir nitelik olacaktır. Bunun için de kişisel olarak kendinizi geliştirip olgunlaştırmaya açık olmanız gerekecektir.

3.   Çalışkanlık ve Titizlik: İyi bir okuyucu olmak, okuduklarından yola çıkarak bir araştırma konusunu detaylı bir şekilde tasarlamak, araştırmayı gerçekleştirmek, elde edilen verileri detaylı bir şekilde analiz etmek, sonra da bu analizleri rapor haline dönüştürmek hem emek isteyen hem de yapılan işin sevilmesini gerektiren heyecan verici bir yolculuk olarak düşünmek gerekir. Bunun için tek başınıza bazen saatlerce yalnız çalışmanız gerekebilir.

4. Sosyal Becerilere Sahip Olma: Psikolojinin bütün alanlarında çalışan psikologlar her an insanlarla iletişimde olduğu için, hislerini, davranışlarını ve düşüncelerini anlayabilme becerisi önemlidir. Diğer taraftan iyi bir iletişim becerisine sahip olmanız, farklı yapılardaki ve koşullardaki insanlarla sağlıklı bir iletişime geçmeniz gerek. İletişim esnasında ortaya çıkabilecek krizleri iyi yönetebilme ve duruma uygun olarak pratik çözümler üretebilme becerisi de gerekecektir

1. Gerçekten çok okumalısınız:
Boş zamanı değerlendirmek için her fırsatı değerlendiren bir öğrenci olmadan bu programı yüksek başarıyla bitirmek zordur. Derste okunması sorumlu tutulan kitabın veya makalenin yanına bir fazlasını katarsanız bu alanda istediğiniz başarıyı yakalayabilirsiniz.

2. Meraklı Olmalı ve Yaptığınız İşten Zevk Almalısınız:
Ne tür deneyler yapılabilir? İnsanın şu yönüyle ilgili hiç araştırma yapan olmuş mudur? İnsanlar neden başka bir insanın önünde boyun eğer? İnsanların içlerindeki gizli arzular nelerdir? gibi yüzlerce sorular sormak ve bu soruları bilimsel olarak araştırmaktan zevk almak, araştırmanızın sonuçlarının ne olacağını merak etmek ve bundan heyecan duymak önemlidir. Her bir araştırma sonucunda yeni yeni şeyler öğrenmiş olmanın hazzını yaşamak ve kendi dünyanızda yaşadıklarınızla karşılaştırmak güzel bir duygudur. Ama bundan daha güzeli, yaptığınız araştırmanın başka insanların yararına kullanıldığını görmektir.

3. İyi bir Gözlemci Olmalısınız:
İnsanı ve davranışlarını anlamaya çalışan bir alanda bulunduğunuz için insanları ve sosyal olayları iyi gözlemeye istekli olmak önemlidir. Böylece, bireysel ve sosyal olayların sağlıklı bir şekilde anlaşılmasına katkıda bulunarak çarpıtmaların ve indirgemelerin toplumda yaygınlaşmasına engel olunabilir. İlaveten, bireysel davranışlarda yaygın kalıplara sokma ve kategorize etme yanılgısına düşmeden ‘normal’ ve ‘anormal’ davranışı birbirinden ayırabilmek için iyi bir gözlemci olmak, özellikle klinik psikolog olmayı düşünenler için kritik bir rol oynar. Bu aynı zamanda toplumsal barışa ve iyi vatandaşlık duygusunun gelişmesine katkı anlamına gelir.

4. İnsana Koşulsuz Değer Vermelisiniz:
Ne olursa olsun kendi dünya görüşünüzden ilham alarak insanı kendi doğasında değerli görmek ve buna bağlı olarak kendinizi insana yardım hizmetine adamanıza yol açabilecek bir değer sistemine sahip olmak önemlidir. Baskı yaşayan ve ezilen grupların yanında yer alarak onların psikolojik acılarını dindirmenin yolları üzerinde düşünülmesi ve barışçı öneriler sunulabilmesi, kendi içinde değerli görülmeli ve insana iç huzur yaşatabilmelidir. Aksi takdirde meslek hayatınızda karşılaşacağınız zorluklar karşısında bıkkınlık yaşayabilir ve meslekten keyif almaz hale gelebilirsiniz.