MEDYA VE İLETİŞİM BÖLÜMÜ

Medya ve İletişim 2017-06-28T21:14:53+00:00
Loading...


MEDYA VE İLETİŞİM

İletişim dünyası çok hızlı biçimde değişmekte ve gelişmektedir. Yerel ve küreseli aynı zaman ve mekan boyutlarına eş güdüm içinde taşıyan iletişim teknolojileri, dünyanın öncü ülkeleri tarafından ilgiyle takip edilmekte ve hatta etkin biçimde kullanılmaktadır. Yirminci yüzyılda iletişim ve medya alanında söz sahibi olan ülkeler, günümüzde de yeni medya/sosyal medya araçları ile dünya gündeminin belirlenmesinde etkili olmaktadırlar. Bu nedenle iletişim ve medya araçlarına olan ihtiyaç hemen her alanda artmaktadır. Bu ihtiyacın bir sonucu olarak ülkemizde de iletişim fakültelerinin sayısı artmaktadır.
İbn Haldun Üniversitesi, İletişim Fakültesi gerek toplumsal gerekliliklerin, gerekse küresel eğilimlerin farkında olarak teori ile uygulamayı bir arada harmanlayan bir medya ve iletişim programına sahiptir. Özgün değer ve medeniyet referansları çerçevesinde teorik bir formasyonun ardından öğrencilerin mesleki olarak gelişimlerini sağlamak amacıyla staj programlarına müfredatta ağırlık verilecektir.
Öğrencilerimiz sektörün öncü medya kuruluşlarıyla işbirliği geliştirilip fakülte bünyesinde kurulacak bir medya merkezinde uygulamalı eğitim görerek donanımlarını artıracaklardır. Ayrıca uluslararası kimi üniversite, enstitü ve medya kuruluşları ile ikili anlaşmalar neticesinde öğrencilerimiz eğitim hayatlarına küresel bir vizyonu da eklemiş olacaklardır.
İbn Haldun Üniversitesi, İletişim Fakültesi mezunları; sahip oldukları vizyon, aldıkları teorik ve pratik temelli eğitim, geliştirdikleri uluslarası perspektifler ile ekonomik, siyasal, sektörel vb. hemen her alanda ülkemiz, coğrafyamız ve bütün dünyanın ihtiyaç duyduğu insan unsurunu karşılayacaktır.
Doç. Dr. Fahrettin ALTUN
Doç. Dr. Fahrettin ALTUN
Hakkında
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin BABACAN
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin BABACAN
Hakkında
Yrd. Doç. Dr Ekrem ÇELİKİZ
Yrd. Doç. Dr Ekrem ÇELİKİZ
Hakkında
Arş. Gör. Ali KIVRAK
Arş. Gör. Ali KIVRAK
Hakkında
Medya ve İletişim Bölümüne 2017 ÖSYM tercih ve yerleştirme kılavuzunda yer alan bilgilere göre TS-2 puan türüyle öğrenci alınmaktadır.

Medya ve İletişim  lisans bölümünün öğrenim süresi 4 yıldır. Medya ve İletişim bölümlerinde zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfları vardır.

Medya ve İletişim bölümleri, üniversite sınavına giren öğrencilerin en çok okumak istedikleri bölümler arasında yer almaktadır. Medya ve İletişim bölümünde okumayı düşünen öğrencilerin; araştırma yapmaya ve yeni şeyler öğrenmeye istekli olmaları gerekmektedir.
Medya ve İletişim alanı, çok hızlı bir şekilde ilerlemekte ve bu ilerlemeye paralel olarak iletişim yöntemleri ve biçimleri de değişmektedir. Medya ve İletişim bölümü, araştırma yapmayı seven, sorgulayan, yeni bilgiler öğrenmeye açık, çok yönlü düşünebilen kişiler için uygundur.
Türkiye’de farklı İletişim fakültelerinde Radyo Televizyon ve Sinema, İletişim Bilimleri, Medya Çalışmaları gibi değişik isimlerde programlar bulunmaktadır. Medya ve İletişim bölümünde Medya ve İletişim alanıyla ilgili çok daha geniş bir çerçevede teorik ve uygulamalı eğitim verilmekte ve öğrencilerimizin kendi ilgi ve istekleri doğrultusunda istedikleri alanlarda 3. sınıf ve sonrasında uzmanlaşmaları planlanmaktadır.

Medya  ve İletişim bölümü öğrencisi,  öncelikli olarak meraklı olmalıdır.

  • Medya  ve İletişim bölümü öğrencisi, yeni bilgiler öğrenmeye açık olmalıdır.
  • Medya  ve İletişim bölümü öğrencisi, hukuk, siyaset bilimi, sosyoloji, sosyal bilimler, tarih, ekonomi ve psikoloji gibi diğer bilim alanlarına da ilgi duymalıdır.
  • Medya  ve İletişim bölümü öğrencilerinin iyi bir gözlemleme yeteneği olmalıdır.
  • Medya  ve İletişim bölümü öğrencileri, kendi ülkesinde ve dünyada olup biten gelişmeleri çok yakından takip edebilmelidir.
  • Medya  ve İletişim bölümü öğrencilerinin sinema, televizyon, yeni medya iletişim ve medya alanındaki tüm yenilikleri ve değişimleri de takip etmeleri gerekmektedir.
  • Medya  ve İletişim bölümü öğrencilerinin en az 2 yabancı dili çok iyi bir şekilde öğrenmeleri gerekmektedir.

Bazı İletişim ve Medya Terimleri:

Haber Değeri: Haber öykülerinin seçiminde, kurulmasında ve sunumunda kullanılan profesyonel kodlar.

Haber Filmi: Haber özelliği gösteren günlük önemli olayları ortaya çıktıkları anda saptayan, belirli aralıklarla piyasaya sürülen, sinema ve televizyonlarda gösterilen belgesel film çeşidi.

Bülten: Kurumun çalışmaları hakkında, çalışanları bilgilendirmek amacıyla, belirli zamanlarda yayınlanan çok sayfalı mektup vb. gibi yazılı araçlar.

Empati: Kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlaması, bunu da karşısındaki kişiye iletmesi.

Haber Medyası: Kitle iletişim araçlarında haberden ya da haber programından sorumlu tüm birim ve kişiler.

Kamu: Bir kurumun çevresinde oluşan ya da ondan etkilen, hizmet alan kesim.

Mesaj: Bir şey iletmeyi isteyen kaynağın ürettiği sözel, görsel ve görsel-işitsel semboller.

Kodlama: Bilginin, düşüncenin, duygunun iletime uygun, hazır bir mesaj biçimine dönüştürülmesi

Algı: İnsanın çevresindeki uyaranların ya da olayların ayrımında olması ve onları yorumlaması süreci.

Araştırmacı Gazetecilik: Muhabirin yazacağı haberle ilgili enformasyon arayıp bu enformasyonun üzerindeki örtüyü kaldırdığı bir gazetecilik biçimi.

Bağımsız Yönetmen: Yönetmenlik yanında yapımcılık görevini de üstlenen ya da bu görev için yapımcıdan tam bir özgürlük sağlayan yönetmen.

Belgesel Film: Gerçek yaşamdan alınan herhangi bir olguyu, kendi doğal çevresi ve akışı içinde ya da buna en yakın biçimde sonradan kurulmuş bezemler, seçilmiş yerlerde işleyen, çok kez belirli bir amacı yansıtan film çeşidi.