İŞLETME BÖLÜMÜ

İşletme 2017-06-28T21:25:28+00:00
Loading...


İŞLETME

Yeni bin yılda bilgi teknolojilerindeki gelişmeye paralel olarak uluslararası yönetim ve işletmecilik alanlarında da önemli değişiklikler meydana gelmektedir. Günümüzde tüm ülke ve şirketler büyük bir rekabetin yaşandığı küresel pazarın bir parçası haline gelmiştir. Dolayısıyla, işletmecilik eğitimi alacak olanların geçmişe kıyasla işletme biliminin içerdiği farklı uzmanlık alanları ile uluslararası boyutları hakkında çok daha fazla bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. İbn Haldun Üniversitesi, İşletme lisans programının temel amacı, katılımcılara rekabetin gittikçe artan oranda yaşandığı iş dünyasında, gereksinimini duydukları analitik eğitimi sunmak ve onları en güncel stratejik, yönetsel ve sektörel gelişmeler karşısında hazırlıklı kılmaktır.

Tüm program boyunca geleceğin bilgili ve yetenekli yöneticilerini yetiştirmek amacıyla modern işletmecilik, finans, pazarlama, stratejik yönetim, uluslararası işletme ve insan kaynakları uygulamalarına ağırlık verilecektir. Bu tarz bir işletmecilik bilgisinin edinimi, katılımcıların mezuniyet sonrası gerek yerel gerekse küresel iş operasyonlarını daha verimli bir şekilde yönetebilmelerini; çok daha iyi bilgi ve veri tabanları ile donanmış bir şekilde yabancı bölge ve ülkelerde iş yapabilmelerini; uluslararası düzeyde daha iyi ve etkin yönetim sorumluluklar alabilmelerini; kültürel ve hukuki-politik açıdan yabancılık hissedilen küresel bir iş çevresinde başarılı olabilmek için gerekli becerileri kazanabilmelerini; küresel pazar fırsatlarını daha iyi bir şekilde keşfedebilmelerini; ve çalışılan firmanın uluslararasılaşma sürecine itici güç kazandırabilmelerini mümkün kılacaktır.

Prof. Dr. Ekrem TATOĞLU
Prof. Dr. Ekrem TATOĞLU
Hakkında
Prof. Dr. Mustafa Kemal YILMAZ
Prof. Dr. Mustafa Kemal YILMAZ
Hakkında
Doç. Dr. Ömer Fahrettin DEMİREL
Doç. Dr. Ömer Fahrettin DEMİREL
Hakkında
Yrd. Doç. Dr. Çetin Ali DÖNMEZ
Yrd. Doç. Dr. Çetin Ali DÖNMEZ
Hakkında
Yrd. Doç. Dr. Nihat GÜMÜŞ
Yrd. Doç. Dr. Nihat GÜMÜŞ
Hakkında
Arş. Gör. Fatma Halide TUNCER
Arş. Gör. Fatma Halide TUNCER
Hakkında

İşletme; oldukça kapsayıcı bir kavram olmakla birlikte, temelde bir amaç için kurulmuş her tür kurum ve kuruluşun yönetimi anlamına gelir. İşletme Bölümü, öğrencilere bir kurum veya kuruluşun amaçlarına etkin ve verimli bir şekilde ulaşmasını sağlayacak yönetim bilgi ve becerilerinin kazandırılmasını hedefler. Bu amaçla, bir kurumun ya da kuruluşun amaçlarına ulaşması için ihtiyaç duyulan finansman ve insan kaynağı başta olmak üzere gerekli kaynakların bulunmasına, bunların yerinde ve etkin bir şekilde kullanılmasına, kurumların mali ve idari yapılarının güçlü ve sürdürülebilir kılınmasına odaklanır. Alınan eğitim sonrasında Bölümden başarı ile mezun olan öğrenciler hayatın çok farklı alanlarında değer üretim süreçlerine dahil olabilirler. İşletme Bölümü, kamu veya özel sektörde faaliyet gösteren tüm kurumların kuruluş aşamasından başlayarak, yatırım, organizasyon, planlama, üretim, yönetim, denetim, finansman, muhasebe, insan kaynakları, satın alma, satış, pazarlama konularında görev alabilecek bilgi ve beceriye sahip uzmanlar ve yöneticiler yetiştirmektedir.

İkna kabiliyeti, analiz kapasitesi, sosyal zekası, iletişimi ve takım çalışma becerisi yüksek, doğru ve hızlı kararlar alabilen, rekabeti seven, risk ve stres yönetimini yapabilen, hedeflerini daima yenileyen, öğrenmekten ve kendini sürekli  geliştirmekten zevk alan, dinamik ve sonuç odaklı kişiler için İşletme en doğru bölümdür. İşletme Bölümü mezunları sadece sayısal yöntemleri kullanmazlar, bu yöntemlerle yapılan analizlerin sonuçlarını gerçek hayatta karşılaştıkları durumlar karşısından karar alma süreçlerine de uygularlar. Alınan kararların sonuca dönüşmesi safhasında eğitimleri süresince geliştirdikleri iletişim becerileri ile çok farklı disiplinlerle ilgili bilgi birikimlerini kullanırlar.

İşletme eğitimi almak zor değildir, hatta soyut kavramların daha ağırlıklı olduğu diğer sosyal bilim dalları ile karşılaştırıldığında daha fazla hayata dokunan, farklı dinamikleri bir arada kaynaştıran bir yapıdadır. Yönetim, organizasyon, pazarlama, finans ve muhasebe gibi konulara ilginiz varsa, liderlik kabiliyetinizi açığa çıkarmak istiyorsanız İşletme Bölümü sizlerin bu alanlardaki temel yetkinlikleri kazanarak, yeteneklerinizi geliştirmenizi sağlayacaktır.

TM-1 puan türüyle İşletme’yi tercih edebilirsiniz.

Hazırlık sınıfının zorunlu olmadığı üniversitelerde eğitim süresi 4 senedir.

İşletme Bölümü yabancı dilin belki de en önemli olduğu ve pratik hayatta en fazla kullanıldığı bölümlerin başında gelmektedir. Özellikle günlük hayatta insanlarla iletişimde yabancı dil bilgisini etkin olarak kullanabilmek İşletme mezunları için çok önemli bir avantajdır. Yabancı dil bilgisi hazırlık sınıfından başlayarak eğitimin her aşamasında geliştirilmesi gereken bir yetkinliktir. Ayrıca birden fazla yabancı dile ilişkin okuma, konuşma ve yazma becerilerine sahip olmak İşletme Bölümü mezunları için önemli avantajlar sağlamaktadır.