İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

İslami İlimler Fakültesi 2017-06-28T21:17:14+00:00
Loading...


İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Rahmet ve barış dini olan İslam’ı doğru anlama, yorumlama ve uygulama dirayetine sahip samimi, dürüst ve sorumlu Müslüman bireyler yetiştirmeyi hedefleyen İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Türk İslam medeniyetinin en büyük merkezlerinden biri olan İstanbul’da, bu medeniyetin muazzam bilgi ve kültür birikimini öğrencilerine kazandırırken, çağımızı etkileyen beşeri konular hakkında fikir yürütebilecekleri bilgi ve becerilerle de onları donatmayı amaçlamaktadır. 2017-2018 akademik yılında öğrencilerine kapılarını açacak olan İslami İlimler Bölümü, İslâm Dini’nin temel kaynaklarını; geleneksel ve modern yorumlarını; inanç, ahlak, ibadet, fıkıh, kelam, tefsir, hadis gibi ana konuları sosyal bilimlerin diğer alanlarından da destek alarak akademik düzeyde çalışmayı amaçlamaktadır.

Prof. Dr. Bilal AYBAKAN
Prof. Dr. Bilal AYBAKAN
Hakkında
Prof. Dr. Serdar DEMİREL
Prof. Dr. Serdar DEMİREL
Hakkında
Yrd. Doç. Dr. Ahmet SÜRURİ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet SÜRURİ
Hakkında
Yrd. Doç. Dr. Betül AVCI
Yrd. Doç. Dr. Betül AVCI
Hakkında
Yrd. Doç. Dr. Volkan Yıldıran STODOLSKY
Yrd. Doç. Dr. Volkan Yıldıran STODOLSKY
Hakkında
Yrd. Doç. Dr. İhsan KAHVECİ
Yrd. Doç. Dr. İhsan KAHVECİ
Hakkında
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Mehmet ŞİMŞEK
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Mehmet ŞİMŞEK
Hakkında
Arş. Gör. Abdüssamed SARIKAYA
Arş. Gör. Abdüssamed SARIKAYA
Hakkında

Temel İslam Bilimleri Bölümü, İslâm’ın ana kaynaklarını; inanç, ibadet, hukuk, ahlak esaslarını ve alanı içerisindeki diğer konuları temel kaynaklara dayanarak akademik düzeyde çalışmayı amaçlar.

YGS 4 puan türüyle İslami İlimleri Tercih Edebilirsiniz.

Hazırlık sınıfının zorunlu olduğu okullarda 5 sene sürüyor.

  • Arapçaya ve islami ilimlere ilgi duymalı.
  • Araştırmacı ve sorgulayıcı olmalı.
  • Okulun yanı sıra akademik bilgiler edinmek için çeşitli seminerlere gitmeli.
  • Arapça ve İngilizceye ağırlık vermeli.Hazırlıktan sonra da çalışmaya devam etmeli.