İKTİSAT BÖLÜMÜ

İktisat 2017-06-28T21:24:52+00:00
Loading...


İKTİSAT

İktisat Bölümü, başta Türkiye ve çevre ülkeler olmak üzere küresel ekonomileri anlayan, var olan sorunları analiz ederken, iktisadi kuramları ve kavramları yetkin ve özgün bir şekilde kullanma becerisine sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda geliştirilen İktisat Lisans Programına dahil olan öğrenciler, aktif öğrenme süreçlerinde edindikleri perspektif ve birikim ile iktisat alanındaki olguları analiz edebilme yetisine sahip olurlar. Öğrencilerimiz çalışacakları alanlarda küresel düzeyde bir yeterlilik ile mezun olurken, programda edindikleri farkındalık sayesinde rakiplerinden bir adım önde iş hayatına başlarlar. Dünya çapındaki eğitim kurumlarında doktoralarını tamamlamış deneyimli kadrosuyla, küçük sınıflar ve mentorlük sistewmi ve özgün eğitim teknikleriyle, İbn Haldun İktisat programı, ‘ayrıcalıklı’ öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Programın Kapsamı

İktisat Bölümü program kapsamında 8 yarıyıl boyunca öğrencilere, iktisat, matematik, istatistik ve ekonometri alanlarında yeterli altyapı sağlayan zorunlu derslerle birlikte, işletme, sosyoloji, psikoloji, tarih, hukuk ve siyaset bilimi gibi alanlardan geniş bir seçmeli ders yelpazesi sunulmaktadır. Sektörel seçmeli derslerde ise girişimcilik, gayrimenkul, enerji, haberleşme, çevre, ulaştırma ve finans gibi alanlarda uzmanlık yapma şansına sahiptirler.

Program ilk yılında Sosyal Bilimler alanında gerekli donanımı sağlamayı hedeflerken, sonraki yıllarda öğrencilerimizin kariyer hedefleri doğrultusunda farklı iktisadi alt dallara yönelebilecekleri şekilde kurgulanmıştır. Üniversitemizin vizyonu çerçevesinde kurgulanmış Araştırma Merkezleri bünyesinde yapılacak çalışmalar, Lisans Programı öğrencilerinin de aktif olarak katılabilecekleri formatta tasarlanacaktır. Böylece, İktisat Bölümü öğrencileri derslerdeki konuları, kavramları ve teorileri uygulamalı şekilde derinlemesine tecrübe etme imkânı bulurken, mevcut araştırmaları eleştirel olarak analiz edebileceklerdir. Ayrıca, derslerde çok sayıda vaka çalışmasına geniş yer verilmesi sayesinde öğrencilerin İktisat alanındaki teori ve uygulama arasındaki bağlantıyı kurabilmeleri sağlanacaktır.

Programın Hedef Kitlesi

İktisat Lisans programı temel olarak

• Uluslararası ticaret, bankacılık, sigorta, finans, marka yönetimi, pazarlama, insan kaynakları, enerji, sağlık, ulaştırma, haberleşme ve denetim gibi alanlardaki şirketlerde çalışmak veya kariyer yapmak isteyen,
• Aldıkları iktisat eğitimini girişimci bir ruhla birleştirerek kendi iş projelerini hayata geçirmeyi arzu eden,
• Merkez Bankası, Hazine, BDDK, SPK gibi kamu kurumlarında veya Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve benzeri kuruluşlarda çalışmayı düşünen,
• İlgili alanda yurt içinde veya yurt dışında daha üst düzeyde akademik çalışma yapmaya hazırlanan öğrencileri hedeflemektedir.

Prof. Dr. Fuat ERDAL
Prof. Dr. Fuat ERDAL
Hakkında
Prof. Dr. Mohamad Lutfi HAMMOUR
Prof. Dr. Mohamad Lutfi HAMMOUR
Hakkında
Doç. Dr. Rasim ÖZCAN
Doç. Dr. Rasim ÖZCAN
Hakkında
Yrd. Doç. Dr. Yusuf VARLI
Yrd. Doç. Dr. Yusuf VARLI
Hakkında
Arş. Gör. Emre Enes YAVUZ
Arş. Gör. Emre Enes YAVUZ
Hakkında

Modern yaşamın iktisadi alan ile ilgili boyutu insanın toplam faaliyetleri içinde sürekli olarak öne çıkmaktadır. Bunun yanı sıra modern insan bu boyutun sağladığı maddi refah sayesinde yaşamındaki diğer boyutların ayrımına daha iyi varmakta ve yaşam pratiğinde onlardan daha çok yarar sağlamakta, daha çok zevk almak üzere tercihler yapmaktadır. İşte bu noktada iktisat kıt kaynakların insan ihtiyaçlarını karşılama amaçlı olarak ne şekilde kullanılması gerektiğini inceleyen bilim dalıdır.

Hazırlık sınıfının zorunlu olmadığı üniversitelerde eğitim süresi 4 senedir.

Analitik düşünce yeteneğine sahip, insan mutluluğunu amaçlayan ve insan ihtiyaçlarının giderilmesi gayretinden hoşlanan, siyasal ve içtimai meselelerin iktisadi boyutuyla ilgilenmek isteyen, teknolojik gelişmeleri takip edip onların iktisadi hayat üzerindeki yansımalarıyla ilgilenen her kisi iktisat okuyabilir.

İktisat farklı alanlarında öğrencilere yeni bilgiler sağlamak, öğrenilenleri günlük yaşamda uygulamaya sokmak, kritik ve yaratıcı düşünmeyi geliştirmek, alan araştırması yapabilme tekniklerini öğretmek, bilimsel veriler toplayıp bunları analiz edebilme yeteneğini kazandırmaktır. Mezunların, çalışma alanlarının genişliği nedeniyle sıradan bir eleman olmanın ötesinde bazı farklı nitelikler de gerektirmektedir. Fark yaratacak olan bazı özellikler şu şekilde sıralanabilir:
İletişimi ve sosyal yönü etkili ve güçlü olması, teknolojiye ilgi duyması, güncel gelişmelerden haberdar olması ve temel teknolojik uygulamalara hâkim olması.
İktisat biliminin analitik yaklaşımını öğrenme isteği olmalı ve uzun dönemli, yaşamsal olduğu kadar günlük ve sıradan seçimlerinde de ekonomi biliminin araçlarını kullanan bireyler olmalılar.

İktisat Bölümü, günümüzde böylesine önemli olan bir ortam ve zeminde konusunda da çağdaş, İngilizceyi iyi bilen ekonomistler, yöneticiler, siyasetçiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Üniversitemizin vizyonu doğrultusunda, firmalarımızın, ülkemizin ve dünya çapında faaliyette bulunan kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verebilecek, bilgi ve becerilerle donatılmış uzman, yönetici, diplomat ve siyasetçi yetiştirmek İktisat Bölümünün en önemli misyonunu oluşturmaktadır.