HUKUK FAKÜLTESİ

Hukuk 2017-06-28T21:09:01+00:00
Loading...


HUKUK

İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi, her şeyden önce kendine özgü öğretim yöntemlerini hayata geçirerek, ezberci bakış açısından uzak duran, düşünüp muhakeme eden, karşılaştığı hukuki problemleri doğru şekilde teşhis eden, hızlı ve amaca odaklı çözümler geliştiren, hukuk nosyonuna sahip, hukuk dilini doğru kullanan, sözlü sunum becerileri gelişmiş olan nitelikli hukukçular yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Akademisyenlerin tek taraflı olarak öğrencilere bilgi aktardığı bir eğitim anlayışından uzak durmak Hukuk Fakültesi’nin öncelikleri arasındadır. Akademik başarıyı yakalamanın yanı sıra, toplumsal duyarlılık sahibi, önyargılardan uzak, adalet anlayışına ve fikri bağımsızlığa sahip bir bakış açısı ile öğrencilerimizi yetiştirmek temel amaçlarımızdandır.

Son derece makul sayıda öğrenci ile ders işleme imkânı sunmak; öğrenci ile birebir ilgilenmek ve öğrencinin eksik kaldığı yerleri tespit ederek telafi gayretini göstermek; öğrencinin aktif şekilde derse katılımını sağlamak, buna zemin oluşturmak için de ders öncesinde öğrenciyi asli kaynaklarla buluşturarak derse hazır hale getirmek, bu sayede araştırma ruhunu öğrenciye aşılamak; güncel teknolojiyi kullanarak hızlı ve verimli çalışma metotlarını öğrenciye kazandırmak, bunun için danışmanlık hizmeti sunmak; hukuk klinikleri ve arabuluculuk klinikleri gibi yenilikçi metotları da kullanarak hukuki kavramlar, kurumlar ve olaylar hakkında tartışma ortamı oluşturmak Fakültemizin eğitim anlayışını yansıtmaktadır.

Zengin kütüphanemizde öğrencilerimize en güncel bilgiye en hızlı şekilde ulaşma imkânı sunulmaktadır. Böylece kütüphanemiz; Fakültemizin öğrenci ve akademisyenlerinin yanı sıra farklı illerden sayısız hukukçunun rağbet edeceği ve çalışma ortamı bulabileceği, hukukçular için bir uğrak noktası haline gelecektir. Böyle bir ortamda öğrencilerimiz dilediği kaynağa rahatlıkla kavuşma ve geniş zaman dilimlerinde keyifli çalışma imkânı bulacaktır. Ayrıca, belirli aralıklarla düzenleyeceğimiz panel ve seminerler sayesinde öğrencilerimiz, çeşitli akademisyen ve uygulamacılar ile bir araya gelme fırsatı yakalayacaktır.

Küresel rekabetin hız kazandığı, farklı ülkelerden hukukçuların ve müvekkillerin karşı karşıya geldiği ya da birlikte çalıştığı, verilerin online ortamda sınırsızca dolaştığı çağımız dünyasında, yabancı dile hakim nitelikli hukukçulara her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. İşte böylesine bir rekabetin yaşandığı ortamda öğrencilerimiz, sadece yurt içinde değil, başta ABD, İngiltere ve Malezya olmak üzere yurt dışında da dil eğitimi alarak birden fazla yabancı dile hâkim olabilme fırsatını yakalayacaklardır.

Böylece öğrencilerimiz; sıra dışı bir eğitim alarak, avukatlık, hâkimlik ve savcılık gibi meslekleri en ideal şekilde yapabilme yetkinliğini yakalamakla kalmayarak, akademik çalışma yapabilecek düzeyde bilgi, beceri ve donanım sahibi olarak mezun olacaklardır.

Prof. Dr. Yavuz Atar
Prof. Dr. Yavuz Atar
Hakkında
Doç. Dr. Ömer Çınar
Doç. Dr. Ömer Çınar
Hakkında
Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ
Hakkında
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif POROY
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif POROY
Hakkında
Yrd. Doç. Dr. Osman Hakan ÖNCEL
Yrd. Doç. Dr. Osman Hakan ÖNCEL
Hakkında
Yrd. Doç. Dr. Yeliz BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Yeliz BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU
Hakkında
Arş. Gör. Gülnihal Ahter YAKACAK
Arş. Gör. Gülnihal Ahter YAKACAK
Hakkında
Arş. Gör. Saliha Merve KAYA
Arş. Gör. Saliha Merve KAYA
Hakkında
Arş. Gör. Ömer Faruk PETEK
Arş. Gör. Ömer Faruk PETEK
Hakkında

Hukuk ya da tüze birey, toplum ve devletin hareketlerini, birbirleriyle olan ilişkilerini; yetkili organlar tarafından usulüne uygun olarak çıkarılan, kamu gücüyle desteklenen, muhatabına genel olarak nasıl davranması yahut nasıl davranmaması gerektiğini gösteren ve bunun için ilgili bütün olasılıkları yürürlükte olan normlarla düzenleyen normatif bir bilimdir. Hukuk, birey-toplum-devlet ilişkilerinde ortak iyilik ve ortak menfaati gözetir.

TM-3 puan türüyle Hukuk’u tercih edebilirsiniz.

Hazırlık sınıfının zorunlu olmadığı üniversitelerde eğitim süresi 4 senedir.

Kişiliğinize uygun meslek seçimi elbette ki çok önemli ama unutmayın ki birçok kişilik özelliği sonradan da geliştirilebilir. Bu yüzden “Ben nasıl bir insanım?” demekten çok, “Bunu yapabileceğimi düşünüyor ve istiyor muyum?” diye sormak daha sağlıklı olur.

Bu yüzden sizlere iyi bir hukukçunun geliştirdiği yetenekleri sıralamakta fayda görüyoruz.

1-Analitik düşünme: Düşünceyi parçalara ayırmak ve detayları görmek çok önemli. Bir olaya dair birçok bileşen vardır ve tüm bunları çözümleyebilmek, doğru kararın verilmesini sağlama ihtimalinizi daha da arttırır.

2-Zamanlama: Uluslararası davalardan yerel davalara kadar, mahkemeye geç kalınca değil, mahkemeye ulaşması gereken bir kağıdı geç ulaştırdığınız takdirde haklı olsanız bile çok aksi yönde hükümler verilebilir. Zamanlama avukatlar için ölümcül bir detay. Ayrıca bazı hukuk bürolarında telefon ya da belge beklerken diğer ülkeyle zamanlama farkından dolayı geceyi büroda geçirmek gerekebiliyor.

3-Geç bunalma kapasitesi: Elinizden geldiği kadar bilgi toplamak, bir davanın olabildiğince fazla boyutunu inceleyebilmek için çalışmaktan ve arama isteğinizden vazgeçene kadar oldukça uzun bir süre geçmeli. Sabırlı olmalısınız.

4-Dayanıklı duygudurum: Müvekkiliniz için oldukça fazla önem arz eden durumlar, işvereninizin sizden beklediği dava başarısı ile üzerinizde oluşan baskı gibi belli psikolojik mücadelelere hazır olmalı, itidalinizi korumaya özen göstermelisiniz.

5-Sosyal beceriler: Çözmekle yükümlü olacağınız birçok problem insan davranışlarından kaynaklı olacağı için insanları ve doğalarını anlama becerisine sahip olmanız gerekiyor. İş süreciniz boyunca çok farklı sorunların arkasında çok farklı kişiliklerle karşılaşacaksınız; onları onlar kadar iyi anlayabilmeli ve iletişim kurabilmelisiniz.

1-Gerçekten çok okumalısınız.
Derste iki makale ödeviniz varsa 2 makale de siz okumadıkça o kadar da kaliteli bir öğrenim süreci geçirmezsiniz. Her sosyal bilimci zaten çok fazla okur, okudukça bölümünüze olan tanışıklığınız ve derinliğiniz artar. Hukuğa dair küçük ayrıntı ise şu şekilde: Bazı resmi metinler( mahkeme kararları gibi) 40-50, belki 100-200 sayfa sürer ve bunlar üzerine çalışırken, evet, nispeten daha fazla okursunuz.

2-Planlı çalışmalısınız.
Her bölümde olduğu gibi hukukta da çalışırken kendinizi iyi takip etmelisiniz. Sınavlar yaklaştığında diğer bölümlere göre hem ders sayınız hem de okuma yükünüz nispeten fazla olacağından gevşeme göstermemek için ekstra dikkatli olun.

3-Hukuk ağır bir bölümdür, istemezseniz okuyamazsınız.
Yüzde yüz emin olmanızı elbetteki beklemiyoruz. Ancak motivasyonunuz düştükçe, çalışma azminiz de düşecektir ve sayfalarca okumanın arasında sizi ayakta tutacak tek şeyde hukuk tutkunuz ve bölüme olan adanmışlığınız. Anayasa okurken heyecanlanmanız değil tabi ki kriter, ancak bölümünüz konusunda idealist olmakta fayda var. İleride ilgilenmek istediğiniz bir grup insan( örn. çocuklar, mülteciler, yaşlılar) yahut hukuki olarak eksiklik olduğunu düşündüğünüz bir alan(çevre hukuku, rekabet hukuku vs.) ya da gelişen dünya ile ortaya çıkan yeni alanlar(entellektüel mülkiyet hukuku, uzay hukuku vs.) gibi yarı hayal-yarı planlar geliştirmek sizi bölümünüze bağlar. O yüzden aklınızda olsun: Hukuk kesinlikle istemeden okunacak bir bölüm değil.
Ve küçük bir tavsiye daha: Önemli olan bölümü okurken mutlu olmanız değil, bölümden sonra yatırım yaptığınız hayatın sizi mutlu edecek olmasıdır.