FELSEFE BÖLÜMÜ

Felsefe 2017-06-28T21:24:16+00:00
Loading...


FELSEFE

İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü bütünlüklü, derinlikli ve problem-odaklı bir felsefe tarihi eğitimi ve formasyonu vermektedir. Bölümümüz uluslararası standartlarda nitelikli bilgi üretmeyi, özellikle İslam felsefesi ve fenomenoloji geleneğini merkeze almayı ve bu meyanda felsefi bilgi üretilmesini amaçlamaktadır.

Antik Yunan felsefesi ile Helenistik düşünce mirası hem İslam felsefesinin hem de Hıristiyan ve modern Avrupa düşüncesinin soy kütüğünde yer alır. Bu bağlamda Yunan mirasını Avrupa’ya mahsus görmek ve İslam felsefesini ayraca almak, kökten yanlıştır. Batı Avrupa’da gelişen felsefenin soy kütüğünde de sadece Yunan, Helenistik ve Hıristiyan değil, İslam felsefi mirası da yer almaktadır. Bu yüzden bölümümüz Batı Avrupa düşüncesini tüm kaynakları ve tarihsel sürekliliği içerisinde ele almakta ve geleneksel düşünce mirasımızın Batı düşünce mirasıyla diyaloğuna özel bir önem vermektedir.

İbn Haldun Felsefe Bölümü’nde İslam felsefesi oluşum döneminden birinci (mütekaddimin) ve ikinci (müteahhirin) klasik dönemine kadar yoğun olarak incelenmektedir. Bununla birlikte modern İslam ve Türk düşüncesine yer verilmekte ve ayrıca Hint ve Çin düşünce geleneklerine ilişkin seçmeli dersler sunulmaktadır. Böylece, bölümümüze gelen öğrenciler, felsefi problemleri farklı gelenekler bağlamında tartışma, zengin ve derinlikli bilgi üretme şansına sahip olacaklardır.

Bölümümüz araştırma odaklı olup, akademisyen yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte bölümümüzden mezun olan öğrenciler, yabancı dil olarak İngilizce ve Arapçayı iyi derecede öğrenmiş olarak, istedikleri takdirde pek çok iş sahasında çalışma imkânına sahip olacaklardır. Yayıncılık, editörlük, reklamcılık, insan kaynakları, sivil toplum örgütleri ve eğitim danışmanlığı gibi. Ayrıca, seçmeli derslerinin bir bölümünü sosyoloji ya da psikoloji dersleri arasından seçerek felsefe grubu öğretmeni olarak atanabilme hakkını da elde edebileceklerdir.

Prof. Dr. Şaban Teoman DURALI
Prof. Dr. Şaban Teoman DURALI
Hakkında
Doç. Dr. Burhan KÖROĞLU
Doç. Dr. Burhan KÖROĞLU
Hakkında
Doç. Dr Habip TÜRKER
Doç. Dr Habip TÜRKER
Hakkında
Arş. Gör. Rıza Tevfik KALYONCU
Arş. Gör. Rıza Tevfik KALYONCU
Hakkında

Maddenin, bilginin kapsamı ve kaynağı, insanın dünyadaki yeri ve rolü, iyi, doğru ve güzelin ne olduğu gibi alanlarda düşünce üretebilecek elemanları yetiştirmek için inceleme ve araştırma yapılır.

TM-3 puan türüyle öğrenci almaktadır.

Felsefe bölümünde eğitim süresi 4 yıldır.

Bu bölüme girebilmek için normalin üzerinde bir akademik yeteneğe sahip, temel bilimler ve sosyal bilimler alanında başarılı olmak, soyut konularla uğraşmaktan hoşlanmak ve her şeyden önce entelektüel gelişmeyi amaçlamak gerekir.

Bu bölüme yerleşmek isteyen öğrenciler LYS-1: Lisans Yerleştirme Sınavı-1 (Matematik) ve LYS-3: Lisans Yerleştirme Sınavı-3 (Edebiyat-Coğrafya) testlerine girmek zorundadır.

Felsefe bölümleri üniversitelerin Fen Edebiyat Fakültelerine bağlıdır